Siamoszyce

Biery

Kaszuby

ZHP Choragiew Krakowska Hufiec Bochnia im gen. J. H. Dąbrowskiego realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.